0

Indikacionet e EUS – FNA (Biopsi me aspirim me age të vogël)
– Diagnoza primare e lezioneve parenkimale dhe intramurale të traktit gastrointestinal.
– Diagnoza primare e lezioneve solide dhe kistike të pankreasit.
– Stadifikimi i tumoreve malinje digjestive.
– Vlerësimi i limfadenopatisë mediastinale, retroperitoneale dhe abdominale.
– Marrje likidi peritoneal dhe pleural për qëllime diagnostikimi.

loading...
loading...
Asked question