Cilat janë komplikacionet e mundshme të lythave gjenitale?

0
loading...

Lythat gjenitale nuk shkaktojne probleme shendetesore afatgjata.
Lythat gjenitale nuk prekin fertilitetin.
Disa njerez mund te jene anksioze pasi prania e lythave mund te ndikoje ne jeten e tyre seksuale.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.