0

Komplikimet mund të jenë të llojit:

Pneumonia
Infeksion i trurit
Probleme me gjakderdhjen
Infektimi i gjakut (sepsis)
Infektimi bakterial i lëkurës
Dehidratimi
Disa njerëz sëmuren aq shumë nga lija, saqë atyre u duhet të shtrohen në spital. Sëmundja e lijës e shkakton vdekjen vetëm në raste shumë, shumë të rralla.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment