Cilat janë komplikimet e lijës së ujit ?

262 viewsSëmundjet InfektiveLija e ujit
0
loading...

Komplikimet mund të jenë të llojit:

Pneumonia
Infeksion i trurit
Probleme me gjakderdhjen
Infektimi i gjakut (sepsis)
Infektimi bakterial i lëkurës
Dehidratimi
Disa njerëz sëmuren aq shumë nga lija, saqë atyre u duhet të shtrohen në spital. Sëmundja e lijës e shkakton vdekjen vetëm në raste shumë, shumë të rralla.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.