0

Nëse nuk trajtohet ose mbikëqyret mirë, diabeti mund të rezultojë në një shumëllojshmëri të komplikimeve, duke përfshirë:
• Sëmundje të zemrës.
• Sëmundje të veshkave.
• Sëmundje syri.
• Dëme nervore dhe vaskulare.
• Probleme me këmbët, gjegjësisht gangrena që shpie edhe deri te amputimi i këmbës. • Probleme me ereksion (impotenca).

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment