0

Kriteret diagnostike për Artritin reumatoid sipas Kolegjit të Reumatologëve Amerikan (Kriteret ACR të vitit 1987) janë mesa vijon:
1. Shtangimi mëngjesor i nyjave të gishtërinjve (më i gjatë se 1 orë.)
2. Artriti i tre apo më shumë artikulacioneve të konstatuara gjatë kontrollit mjekësor
3. Artrit i së paku një artikulacioni të shuplakës
4. Artriti simetrik ( përfshirje bilaterale e artikulacioneve)
5. Nyjat reumatoide të konstatuara gjatë kontrollit mjekësor
6. Faktori reumatoid pozitiv në serum, dhe
7. Manifestimet radiologjike (osteoporoza difuze e artikulacionit MCP (metakarpofalangjeal), ngushtimi i hapësirës intraartikulare, uzurat, erozionet skajore, subluksacionet dhe luksacionet, ankiloza fibroze dhe kockore. Diagnoza caktohet nëse janë prezent 4 nga 7 kriteret.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment