0

Serumi mund të jetë:

loading...

Heterolog- kur përfitohet nga gjaku i kafshëve.

Homolog – kur përfitohet nga gjaku i njeriut.

loading...
Asked question