Cilat janë shenjat dhe simptomat e Pedofilisë ?

156 viewsPsikiatriaPedofilia
0
loading...
Cilat janë shenjat dhe simptomat e Pedofilisë ?
Ҫrregullimi pedofilik për tu diagnostikuar duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:
•  Fantazitë seksuale të përsëritura, intensive, nxitjet ose sjelljet që përfshijnë aktivitete seksuale me një fëmijë para pubertetit (përgjithësisht 13 vjeç ose më pak) për një periudhë prej së paku 6 muajsh.
•  Këto nxitje seksuale kanë vepruar ose kanë shkaktuar shqetësim ose dëmtim klinikisht të rëndësishëm në fushat sociale, profesionale ose në fusha të tjera të rëndësishme të funksionimit.
•  Personi është së paku 16 vjeç dhe të paktën 5 vjet më i vjetër se fëmija në kategorinë e parë. Megjithatë, kjo nuk përfshin një individ në adoleshencën e vonë të përfshirë në një marrëdhënie të vazhdueshme seksuale me një 12 apo 13 vjeçar.
Përveç kësaj, një diagnozë e çrregullimit të pedofilisë duhet të specifikojë nëse individi është tërhequr ekskluzivisht nga fëmijët apo jo, gjinia nga e cila individi është tërhequr dhe nëse kërkimet seksuale janë të kufizuara në incest. Ka një numër vështirësish me diagnozën e pedofilisë. Njerëzit që kanë këtë gjendje rrallë kërkojnë ndihmë në mënyrë vullnetare – këshillimi dhe trajtimi shpesh janë rezultat i një urdhëri të gjykatës. Intervistat, mbikëqyrja ose regjistrimet e internetit të fituara përmes një hetimi penal mund të jenë dëshmi e dobishme në diagnostikimin e çrregullimit. Përdorimi i gjerë i pornografisë së fëmijëve është një tregues i dobishëm diagnostikues i çrregullimit të pedofilisë. Përveç kësaj, eksitimi seksual gjenital mund të matet në një mjedis laboratorik përmes stimujve seksualë dhe bazohet në ndryshimin relativ të përgjigjes penile. Parafilia si një grup ka një shkallë të lartë të lidhëshmërisë mes ankthit, depresionit të madh ose çrregullime të humorit, dhe çrregullime abuzimi me substanca.
Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.