0

Cilat janë tipet e sëmundjes së Crohn-it ?

Sëmundja e Crohn-it manifestohet në pesë tipe të ndryshme në pjesë
të ndryshme të traktit gastrointestinal (sipas lokalizimit) ato janë:
-Ileokoliti e cila paraqitet në pjesën e fundit të zorrëve të holla-ileum përfshirë edhe zorrën e trashë.
-Ileiti e cila paraqitet në ileum.
–Gastroduodeniti i Crohn-it që paraqitet në lukth dhe zorrën dymbëdhjetëgishtore.
– Jejunoileiti që paraqitet në zorrë të holla jejunum dhe ileum dhe
– Coliti i Crohn-it që paraqitet në zorrën e trashë.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment