0

Temperatura është 36,6° C (te njerëzit e shëndoshë)
pH 7,4
Gjaku është një suspension
Meshkujt kanë përafërsisht 4,5 litra gjak, Femrat 3,9 litra
Nëpërmjet ndryshimeve në gjak dhe pjesëve përbërëse të tij një numër i madh i sëmundjeve mund të diagnostikohen dhe në vështirësinë e tyre mund të kategorizohen, për këtë arsye është gjaku lëngu më i shpeshtë i analizuar.

loading...
loading...
Asked question