Cilat kromozome i quajmë autozomale dhe cilat kromozome të seksit?

305 viewsKromozomet
0
loading...

Në gjenom 22 kromozome janë autozomale dhe 1 është gjinor. Kromozomet autozomale sipas ndërtimit dhe përbërjes gjenetike janë identike te të dy gjinitë. Ndersa kromozomet seksuale te gjinia femërore janë të njëjta dhe shënohen me XX kurse te gjinia mashkullore janë të ndryshme dhe shënohen me XY.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.