0

gjenom 22 kromozome janë autozomale dhe 1 është gjinor. Kromozomet autozomale sipas ndërtimit dhe përbërjes gjenetike janë identike te të dy gjinitë. Ndersa kromozomet seksuale te gjinia femërore janë të njëjta dhe shënohen me XX kurse te gjinia mashkullore janë të ndryshme dhe shënohen me XY.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment