0

-Në tundër më të përhapura janë: likeet, myshqet dhe disa lloje të bimëve barishtore.

Asked question
Add a Comment