0

Në prerjen tërthore të gjethit dallojmë: epidermën e faqes, indin gardhorë, indin shpuzorë, tufat përquese dhe epidermën e kundërfaqes me gojëza.

loading...
loading...
Asked question