0

Cilët janë faktorët që e shkaktojnë fruthin?

Virusi i fruthit është një virus, i cili gjendet në ajër, d.m.th. ne e marrim këtë virus nëpërmjet piklave të pështymës së inividëve të sëmurë. Kështu pra, merret në rrugë inhalatore. Një individ, i cili është i sëmurë teshtitet, kollitet dhe në këtë moment, duke qenë një ndër sëmundjet më ngjitëse që ekziston, ajo menjëherë perceptohet nga një individ, i cili nuk është i vaksinuar, pra nuk ka mbrojtje kundër fruthit dhe llogaritet që në një dhomë ku një individ me formën aktive të fruthit, ka kaluar vetëm një herë, deri pas dy orësh që individi është larguar, virusi është aktiv dhe qarkullon në ajër. Kështu që ai përhapet pastaj dhe individët e tjerë bëhen pre e marrjes së tij.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment