Cili është dallimi në mes lipideve të thjeshta dhe të përbëra ?

0
loading...

Cili është dallimi në mes lipideve të thjeshta dhe të përbëra ?


Nëse lipidi përmbanë vetëm glicerol dhe acide të larta yndyrore ai quhet lipid i thjeshtë.

Nëse lipidit të thjeshtë i shtohet edhe ndonjë atom tjetër (fosfor, azot ose ndonjë molekulë tjetër atëherë kemi të bëjmë me lipid të përbërë.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.