0

Cili nga këta diuretikë, i cili shkakton edhe acidozë metabolike, ka përdorim në trajtimin e grand dhe petit mal?

A) manitoli
B) bazat purinike
C) meraluridi
D) acetazolamidi
E) teobromina

PS)D

Asked question
Add a Comment