0

Kërkoni kujdes mjekësor, por mos harroni se simptomat e KOVID-19 si kolla ose ethet janë të ngjashme me simptomat e gripit – i cili është më i shpeshtë.Edhe më tej vazhdoni të praktikoni larje të shpeshtë të duarve dhe higjienë të mirë të organeve të frymëmarrjes, ndërsa fëmijët le t’i marrin vaksinat me rregull – me qëllim që të jenë të mbrojtur nga viruset dhe bakteret tjera, që shkaktojnë sëmundje.
Sikurse edhe te tjerët infeksionet e organeve respiratore të ngjashme me gripin, menjëherë kërkoni ndihmë, nëse ju ose fëmija juaj keni simptoma, po ashtu shmanguni shkuarjes në vende publike (në punë, në shkollë, në transport publik), në mënyrë që ta parandaloni përhapjen e virusit.

Asked question
Add a Comment