0

Menjëherë duhet të kërkoni ndihmë mjekësore, nëse ju ose fëmija juaj keni ethe, kollitjeose frymëmarrje të vështirësuar. Ndiqni rekomandimet e Qeverisë dhe paraqituni në njërin nga numrat e përcaktuara të telefonit, nëse keni simptoma pas udhëtimit në mjediset, në të cilat është përhapur KOVID-19, ose nëse keni pasur kontakt të afërt me ndonjë person që ka udhëtuar nga ato mjedise, ose person që ka simptoma të frymëmarrjes.

Asked question
Add a Comment