Çka është Anabolizmi ?

0
loading...

Çka është Anabolizmi ?

Çka kuptojmë me Anabolizëm ?

Çka quajmë Anabolizëm ?

Me anabolizëm nënkuptojmë të gjitha reaksionet kimike në qelizë, gjatë
të cilave krijohen materie të reja (reaksionet e sintezës).

Anabolizmigjithmonë kërkon energji, e cila duhet të sigurohet, sepse ato sasi të vogla të cilat prodhohen gjatë kohës së reaksionit, nuk janë të mjaftueshme (d.m.th rezultat i përgjithshëm i anabolizmit është humbja e energjisë).

Energjia e duhur merret gjatë procesit të katabolizmit.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.