Çka është Arseniku ?

0
loading...

Çka është Arseniku ?

Arseniku është element kimik me simbolin As ka numrin atomik 33. Arsenik u zbulua nga Albertus Magnus në vitin 1250. Masa atomike e Arsenikut është 74,9216 Arseniku është një metaloid shumë helmues në shumë forma alotropike. Arseniku dhe komponimet e tij përdoren për prodhimin e pesticideve, herbicideve, insekticideve dhe në helme të ndryshme.

I pastër në natyre ekziston ne dy forma : arseniku gri, me karakteristika metalike dhe arseniku i verdhë, me karakteristika jometalike. Arseniku gri është i qëndrueshëm ne temperature te ambientit. Arseniku i verdhë formon molekula As4, me strukture analoge me P4. Kur arseniku shtohet ne lidhjet metalike ato bëhen më rrezistente.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.