Çka është Asonaca ?

0
loading...

Asonaca është rimë jo e plotë, kur vargjet, duke nisur prej theksit të tyre të fundit, kanë të ngashme në mes tyre vetëm zanoret. P.sh.
Fryni era u çil taraba
n’kamb Halil, se Abdyl aga …

Përsëritje e një ose e disa zanoreve brenda vargut, stofës ose frazës. P.sh.
“O i zhyer, i zhgryer, i vyer për hu.”

No tags for this post.

Related posts

Asked question
Add a Comment
Write your answer.