Çka është Biocenoza ?

0
loading...

Popullacionet e llojeve të caktuara që banojnë pjesë të njëjtë të natyrës janë të lidhur ndërmjet veti dhe jetojnë jetë të përbashkët e cila i lidh në pjesë të ndryshme të tyre.

Bashkësitë e tilla të ndërlikuara të popullacioneve të ndryshme quhen biocenozë ose bashkësi jetësore.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.