0

 

Pjesa e mjedisit jetësor që dallohet me kushte jetësore relativisht të njëjta quhet biotop.

Biotopi është i banuar me përmbledhje të caktuar të organizmave të gjallë të cilët janë karakteristikë për atë biotop, që do të thotë se biotopët e veçantë dallohen nga njëri tjetri.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment