0

Dellëzimi paraqet tërësinë e dejve që ka peta e gjethit dhe mund të jetë: dellëzim rrjetor dhe dellëzim paralel.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment