0

Një deluzion, është një besim i çuditshëm që një person këmbëngul në mënyrë të vendosur se është i vërtetë përkundër dëshmive që nuk është.

loading...

Besimet kulturore që mund të duken të çuditshme, por që janë pranuar gjerësisht nuk i përshtaten kritereve për të qenë një deluzion.

Deluzionet janë besime të rreme dhe të paarsyeshme që dikush mban – madje edhe kur ka dëshmi se ato nuk janë reale. Deluzionet ndodhin në disa sëmundje mendore dhe mund të duhet të trajtohen nga një profesionist shëndetësor.

Pyetje të ngjashme
loading...
Asked question