Çka është djegia ?

27 viewsFizikaDjegia Fizika
0
loading...

Çka është djegia ?

Djegia në reaksionet kimike është një reaksion ndërmjet gazit dhe substancave tjera kimike. Kur hekuri bie në kontakt me oksigjenin e ajrit, ndryshket. ky është oksidim i ngadalshëm. Djegia është një formë tjetër e rrëmbyeshme e oksidimit që krijon dritë dhe nxehtësi. Pa ajër nuk mund të ketë djegie.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Asked question
Write your answer.