0

Çka është Endemia ?

Me endemi kuptojmë praninë e një sëmundjeje ngjitëse për një kohë të gjatë në një regjion të caktuar dhe në rrethana të caktuara, e cila në kushte të favorshme, mund të përhapet në masë në formë epidemie.

Shih edhe:

Epidemia

Pandemia

Epidemiologjia

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment