Çka është fjalia e thjeshtë dhe çka është fjalia e përbërë ?

0
loading...

Çka është fjalia e thjeshtë dhe çka është fjalia e përbërë ?

Një fjali mund të jetë e thjeshtë ose e përbërë.

Fjalia është e thjeshtë kur ka vetëm një folje. Fjalia është e përbërë kur ka më shumë se një folje.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.