0

Gjeografia (nga greq. γη / γαια, gi / geo – tokë, dhe γραφειν, grafi – përshkrim. Gjeografia është shkenca që studion dukuritë që ndodhin në natyrë dhe pamjen e jashtme të tokes.

Asked question
Add a Comment