0

Me Hematuri duhet të kuptojmë praninë e gjakut në urinë. Hematuria mund të jetë e dukshme dhe në këtë rast quhet makroskopike, por mund të jetë dhe e padukshme rast në të cilin njihet si mikroskopike, pasi qelizat e gjakut në urinë mund të identifikohen vetëm nëpërmjet mikroskopit. Hematuria mikroskopike mund të ndryshojë nga ngjyra, duke u paraqitur nga “trëndafil i çelët” deri në ngjyrë të kuqe të errët. Kjo ka të bëjë edhe me sasinë e gjakut që është e pranishme në urinë. Edhe pse sasia e gjakut në urinë mund të jetë e ndryshme, kushtet që mund ta shkaktojnë këtë problem janë pak a shumë të njëjta dhe kërkojnë vlerësim në kohën e duhur. Kur hematuria është e dukshme, pra mikroskopike njerëzit shqetësohen shumë dhe paraqiten menjëherë te mjeku. Problem mbetet hematuria mikroskopike, që nuk dallohet me sy të lirë dhe që më së shpeshti do të zbulohet si pjesë e një kontrolli periodik nga një mjek i kujdesit parësor.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment