0

Hiperbola është figurë stilistike, e cila i përngjet metaforës dhe krahasimit. Me të zmadhohet ose zvogëlohet një ide më tepër se sa është në të vërtetë. Kjo bëhet me qëllim që të fuqizohet shprehshmëria e veprës letrare.

Për shembull:

Balli i saj, si balli i hanës.

Jeta e djeshme ka qenë lumë.

Ka frikë nga hija e tij.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment