Çka është Incesti ?

153 viewsFjalorIncesti
0
loading...

Çka është Incesti ?


Incesti
është marrëdhënia seksuale në mes të dy personave të cilët janë në lidhje ngushtë gjaku. Në të gjitha komunitet e civilizuara incesti formalisht konsiderohet marrëdhënia seksuale në mes njerëzve që janë në lidhje gjaku deri në 5 breza, e cila gjë gjë është e ndaluar. Incesti shkakton dëme psikologjike jo vetëm për marrëdhënie afatshkurtra familjare, por edhe për ato afatgjata të fëmijës të përfshirë në incest. Pothuajse në të gjitha shoqëritë incesti konsiderohet tabu.

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.