0

Inversioni është ndërrimi i vendeve të zakonshme të gjymtyrëve në fjali ose Anasjellë.

loading...

një thëllëzë e bukur mbyllur në kafaz,
mbyllur në kafaz një thëllëzë e bukur

Inversioni ose e anasjella (greq. hyperbaton, lat. inversio – përmbysje) shquhet për rendin e kundërt me atë normal sintaksor të gjymtyrëve në fjali. Në vend që të ketë rendin normal: kryefjalë, kallëzues, kundrinor e rrethanor, ndërtimi sintaksor del i varur nga kërkesat kuptimore, shprehëse, dhe nga ato të intonacionit të veprës poetike.

I dha erë trëndafilit,
i dha dritë bukurisë,
i dha këngët bilbilit,
i dha shije gjithësisë.

N. Frashëri, Fyelli

loading...
Asked question