Çka është Klima ?

173 viewsGjeografiaKlima
0
loading...

Çka është Klima ?


KLIMË
f.

  • 1. Tërësia e kushteve meteorologjike dhe e dukurive atmosferike (temperatura, erërat, reshjet etj.) të një vendi, krahine a zone të caktuar, që varen nga kushtet gjeografike, nga bimësia etj.; gjendja e motit të një vendi, e përcaktuar nga vrojtimet shumëvjeçare. Klimë detare (malore). Klimë mesdhetare (kontinentale, tropikale). Klimë e ftohtë (e nxehtë). Klimë e butë (e thatë). U zbut (ndryshoi) klima. I përshtatet klimës.
  • 2. fig. Kushtet në të cilat jetojmë ose zhvillohet një veprimtari; rrethanat që ndikojnë mbi diçka; ajo që na rrethon, mjedisi; atmosferë. Klima ndërkombëtare. Klimë e përshtatshme për revolucionin.
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.