0

Krahasimi është ajo figurë stilistike që na jep një send të krahasuar me një tjetër.

loading...

Mund të kemi të krahasuar cilësi të ndryshme si psh. posi ambli fllad;

Gjendje si p.sh.Posi fluturimi i zogut.

Krahasimi ndërtohet duke përdorur gjithnjë lidhëzat krahasuese si, posi, sikurse.

Ose

Krahasimi është figurë letrare që përdoret për ta bërë më të gjallë e më të qartë mendimin e shprehur, duke vënë pranë diçkaje më pak të njohur diçka tjetër të ngjashme me të dhe më të njohur, më të qartë e më të kuptueshme (p.sh. i bardhë si bora). Krahasimi sajohet kur i vëmë përballë njëra-tjetrës dy mendime, dy objekte, dy dukuri për t’u krahësuar, gjithnjë me qëllim që të shquhet më mirë njëra nga këto dy palë.

loading...
Asked question