Çka është Makromolekula ?

0
loading...

Çka është Makromolekula ?

Makromolekulë quajmë molekulat që përbëhen prej disa deri qindramijë pjesë ndërtuse, dhe me një peshë relativisht e madhe (mbi 100 Da). Makromolekulat të shumtën e rasteve janë polimerë.

Makromolekula natyrale, Biomakromolekular, janë:
Acidet nukleike siç janë ADN dhe RNA
Proteinat siç janë: enzimet, mëndafshi, antitrupat, kolagjenet
Saharidet siç janë nishesta dheceluloza
Lignina
Makromolekulat artificiale janë:
Kauçuku siç janë PVC, PS, Nylon
Silikonet

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.