0

Çka është Masa atomike ?

Masa atomike (ma) është masa e një atomi, më shpesh shprehen në njësi të masës atomike. Masa atomike konsiderohen të jetë masa e përgjithshme e protoneve, neutroneve dhe elektroneve në një atom të vetëm (kur është atomi i palidhur). Masa atomike përdoret ndonjëherë gabimisht si masa atomike relative, masa mesatare atomike dhe peshë atomike; megjithatë, këto ndryshojnë nga mprehtësia e masës atomike. Masa atomike është e definuar si një masë e atomit, i cili mund të jetë vetëm një izotop në një kohë dhe nuk është një mesatare e sasisë dhe peshës.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment