0

Çka është Mbiemri ?

Mbiemri është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, që tregon një cilësi apo karakteristikë të emrit.

Përshtatet në numër (mjekët e rinj), gjini (mjekja e re) dhe rasë (mjekun e ri), me emrin me të cilin lidhet.

Mbiemrat ndahen në dy grupe:
•Të nyjshëm;
•Të panyjshëm.

Nyjet tregojnë se mbiemrat janë në rasa të ndryshme.

Mbiemrat kanë gjininë mashkullore e femërore dhe numrin njëjës e shumës.

Formimi i mbiemrit

•Mbiemri në gjuhën shqipe del me formën e njëjësit dhe të shumësit, në varësi të numrit të emrit që përcakton: djalë i vogël –djemtë vegjël.

Shumësi i mbiemrave të nyjshëm të gjinisë mashkullore formohet:

a) duke ndryshuar nyjën i në të: i lartë – të lartë.

Shumësi i mbiemrave të nyjshëm të gjinisë femërore formohet:
a) duke ndryshuar nyjën e në të: e kuqe – të kuqe;
b) duke ndryshuar nyjën e në të dhe me mbaresën – a: e larë – të lara.

Shih edhe: Emri

Mbiemri, Gjuha Shqipe , Gjuhë Shqipe

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment