0

Çka është Metabolizmi ?

Metabolizmi (greq. metavoli =shkëmbim apo shkëmbimi i lëndëve). Metabolizmi apo shkëmbimi i lëndëve është kombinim i reaksioneve biokimike, i cili është procesi bazë për një jetë normale.

Ky proces lejon një qelizë të rritet dhe riprodhohet, të ruajë ndërtimin e saj, dhe ti përgjigjet mjedisit në të cilin ndodhet.

Metabolizmi nënkupton këmbimin e pandërprerë të materies midis organizmit të gjallë dhe ambientit të jashtëm.

Metabolizmi është term i përbashkët për reaksionet kimike, të cilat
janë bazë e rritjes, ngacmueshmërisë, lëvizjes, ndarjes dhe e
riprodhimit të qelizës.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment