0

Mioinozitoli është njëri nga nëntë steroizomerët e heksa- hidroksi -cikloheksanit.

Ky shërben si faktor esencial ushqyes të disa lloje shtazësh-në mesin e të cilave janë kaviet, edhe pse ato e sintetizojnë Mioinozitolin vetë por, me sasi të vogël.

Në eksperiment me shtazë është parë se mioinozitoli vepron si faktor lipotrop, sepse te ushqimi jo i favorshëm pengon deponimin e yndyrave në mëlçi. Njëjtë ndikon edhe kolina, e cila radhitët në grupin e ngjashëm me vitaminat./Gazeta Shëndeti

 

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment