Çka është mjedisi jetësor dhe cilat janë karakteristikat e tij?

23 viewsBiologjiaMjedisi jetësor
0
loading...

Çka është mjedisi jetësor dhe cilat janë karakteristikat e tij?

Mjedisi jetësor është përmbledhje e ndikimeve që veprojnë mbi organizmat në vendit ku ata jetojnë. Ndikimet e këtilla vijnë si nga natyra jo e gjallë ashtu edhe nga e gjalla në mjedisin që i rrethon organizmat e gjallë.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.