Çka është Mjeku ?

461 viewsFjalorMjeku
0
loading...

Çka është Mjeku ?

Specialist me arsim të lartë në fushën e mjekësisë, doktor. Mjek ushtarak. Mjek ligjor. drejt. Mjek kirurg (psikiatër, neurolog, gjinekolog, pediatër, okulist). Mjeku i dhëmbëve. bised. stomatolog; dentist. Mjeku i syve. bised. okulist. Mjeku i kafshëve. bised. veteriner. Mjek për fëmijë. bised. pediatër. Mjek për sëmundje të brendshme. Mjeku i zemrës. bised. kardiolog. Mjeku i rojës. Mjeku i ndërmarrjes (i shkollës). Dhoma e mjekut. Ku hyn dielli nuk hyn mjeku. fj. u.

No tags for this post.

Related posts

Asked question
Add a Comment
Write your answer.