0

Monodrama është një vepër që i takon gjinisë letrare të dramatikes.

loading...

Në këtë lloj dramatik si dramë shfaqet drama e një personazhi.

Në këto vepra dramatike zakonisht nuk ka shumë veprime.

Teksti shfaqet si monolog i shpalimit shpirtëror të personazhit.

Kjo lloj vepre dramatike është e përhapur sot në botë, si element i teatrit modern.

loading...
Asked question