0

Çka është Mortaliteti ?

Mortaliteti paraqet proporcionin e numrit të personave të vdekur në një in- terval të caktuar kohor në raport me numrin e popullatës te e cila është para- qitur sëmundja.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment