Çka është Novela ?

0
loading...

Çka është Novela ?

Novela është një tregim i gjatë, që përshkruan një ngjarje nga jeta; një lloj tregimi më i shkurtër se romani. Në novelë kemi gërshetime të elementeve reale me ato fantastike, kjo e bën atë të ngjashme me përrallën. Tek novela shohim mbizotërim të rrëfimit të autorit në raport me dialogun.

Novela është një tekst proze fiksion i shkruar zakonisht më i gjatë se një tregim i shkurtër dhe më i shkurtër se një roman, diku mes 7,500 dhe 40,000 fjalëve.

Fjala vjen nga italishtja dhe do të thotë risi.

Pyetje të ngjashme
No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Write your answer.