Çka është numri atomik ?

0
loading...

Çka është numri atomik ?

Në kimi dhe fizikë, numër atomik (gjithashtu i njohur si numri i protoneve) është numri i protoneve që gjendet në bërthamën e atomike , dhe për arsye të njëjta identifikohet edhe si Numri i ngarkesës së bërthamës.

Është e përfaqësuar nga simboli Z. Numri atomik e identifikon një numër unik të elementeve kimike. Në një atom me ngarkesë neutrale, numri atomik është i barabartë me numrin e elektroneve.

Atomet kanë numër të njëjt atomike Z por që ndryshojnë nga numëri i masës A, quhen izotope.

Numri atomike , Z , nuk duhet të ngatërrohet me numrin e masës A , i cili është numri i përgjithshëm nukloneve në një bërthamë dhe jo masa e bërthamës.

Numri i neutroneve, N , është i njohur si Numri i neuronit të atomit ; kështu , A =Z + N . Protonet dhe neutrons kanë afërsisht të njëjtën masë ( dhe masa e elektroneve është e papërfillshme për shumë qëllime), ndërsa Masa atomike e një atomi është përafërsisht e barabartë me numrin e masësA.

Një atom i një elementi tregohet me anë të simbolit kimik të elementit,në të cilin numëri atomik i elementit vendoset majtas-posht, kurse numëri i masës vendose majtas-sipërt. Si përshembull: 2311 Na

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.