0

Çka është Oda e Mjekëve të Kosovës ?

Oda e Mjekëve të Kosovës është organizatë e pavarur profesionale e mjekëve që ushtrojnë veprimtari profesionale mjekësore në Republikën e Kosovës.

OMK anëtareve të saj, i siguron standarde te larta të kodit të etikës dhe deontologjisë mjekësore, promovon dhe mbron veprimtarinë e profesionistëve shëndetësor në institucionet shëndetësore publike, private si dhe publiko-private,siguron edukimin e vazhdushëm profesional me qëllim të ngritjes së performancës shëndetsore dhe ofrimit më cilësor të shërbimeve shëndetsore dhe shërbimeve tjera që kanë të bëjn me kujdesin shëndetësor.

Gazeta Shëndeti Asked question
Add a Comment