Çka është Organizata ?

167 viewsFjalorOrganizata
0
loading...

Çka është Organizata ?

 

ORGANIZATË f.

1. Bashkim politik a shoqëror, që ka qëllime të caktuara, zhvillon veprimtari të rregullt dhe vepron sipas normave të vendosura në statutin ose në rregulloren e vet. Organizatë politike (shoqërore). Organizatë ndërkombëtare. Organizata e Partisë (e Rinisë, e Gruas, e Pionierit). Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB).

2. Grup njerëzish të organizuar, të cilët kryejnë një detyrë të caktuar në një nga fushat e jetës ekonomike, shoqërore e kulturore; shoqëri. Organizatë shtetërore. Organizatë ekonomike. Organizatë tregtare. Organizatat sportive.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.