0

Çka është Paragrafi ?

PARAGRAF m.

Pjesë e një teksti të shkruar, që përfshin fjalitë nga njëra kryeradhë tek tjetra dhe që shpreh një mendim pak a shumë të plotë e të pavarur; nënndarje e një kapitulli, e një ligji etj., që fillon me kryeradhë dhe me një shenjë të posaçme. Paragrafi i parë (i dytë, i fundit). Paragrafët e statutit (e rregullores). Nene e paragrafë. Paragraf për paragraf. Shenja e paragrafit. Shtoi (hoqi) një paragraf.

Gazeta Shëndeti Changed status to publish
Add a Comment