Çka është Pedosfera ?

174 viewsGjeografiaPedosfera
0
loading...

Çka është Pedosfera ?

Pedosfera (Gre: pedon – dheu), është mbështjellës i dheut – tokës, gjegjësisht shtresës së imët të punueshme të Korës së Tokës. Toka (dheu) është shtresa e hollë e shkriftë e sipërfaqes së Tokës, e cila punohet dhe paraqet bazën për zhvillimin e bujqësisë, sepse shfrytëzohet për kultivimin e bimëve të ndryshme. Formimi i kësaj shtrese të tokës- dheut, varet nga disa faktorë: klima, relievi, përbërja gjeologjike e shkëmbinjve, bota bimore e shtazore dhe nga vet aktiviteti i njeriut.

No tags for this post.

Related posts

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.