0

Poema është një nga llojet e gjinisë epiko-lirike tregimtare e letërsisë.

loading...

Tregimi thurret gjithmonë në vargje.

Ka një subjekt të caktuar.

Mund të tregohet edhe një ngjarje historike, por kurdoherë në vargje.

Ngjarjet dhe personazhet në poemë paraqiten në mënyrë hiperbolike dhe të idealizuar.

loading...
Asked question